สินค้าของเรา

บริษัทฯ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบและผลิตเครื่องกวนเครื่องผสมสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นของเหลวทุกประเภท

ในทุกกระบวนการ (Mixing Task) เช่น Miscible Liquid to Liquid Blending, Immiscible Liquid Emulsion, Solid to Liquid Dispersion, Solid to Liquid Sedimentation, Storage with Agitation, บริษัทฯ มีการออกแบบที่เป็นไปตามศาสตร์ด้านการออแบบการผสม ทั้งส่วนของด้านวิชาการ ด้านการคำนวณกลศาสตร์ของไหลต่างๆ อีกทั้งยังมี ประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 15 ปี ประกอบกันทั้งสองส่วนทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทฯที่ออกแบบและผลิตเครื่องกวนเครื่องผสม ที่มีการรับประกันการผสม ภายใต้ระยะเวลาการผสม (Mixing Time) ที่ต้องการ

สินค้าของบริษัทฯ มีหลากหลายและครบทุกรูปแบบ ตั้งแต่เครื่องกวนสำหรับถังขนาดใหญ่ (Large Agitator) เครื่องกวนสำหรับถังขนาดกลาง (Industrial Mixer) เครื่องกวนแบบความเร็วสูงแบบปรับความสูงต่ำได้ (High Speed Disperser with Hydraulic Cylinder) เครื่องกวนแบบความเร็วสูงแบบอยู่บนถัง (Fiex Tank High Speed Disperser) เครื่องกวนความเร็วสูงแบบแกนร่วม (Co-Axial Disperser) เครื่องกวนสำหรับอีมัลชั่น (Emulsifier / High Shear Mixer) เครื่องกวนสำหรับของเหลวความหนืดสูง (High Viscosity Mixer) เครื่องกวนแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Mixer) และ เครื่องกวนแบบใช้มอเตอร์ลม (Air Mixer) ทั้งนี้ยังรวมถึงการออกแบบเครื่องกวน เครื่องผสมตามความต้องการของลูกค้า หรือ ตามความต้องการของกระบวนการอีกด้วยเช่นกัน

ขอบข่ายงานด้านวิศวกรรมระบบออโตเมชั่นที่เป็นสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ

ประกอบไปด้วย งานออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ PLC ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานแบบลอจิก เป็นอุปกรณ์รับจ่าย สัญญาณทางไฟฟ้า เช่น Digital Input/Output, Analog Input/Output และติดต่อและควบคุม อุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จำพวก Sensor, Transmitter ที่มีสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้า 4-20mA, 0-10V รวมถึงควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Control Valve, VSD, Motor เป็นต้น ทั้งนี้ระบบควบคุมดังกล่าวจะทำงานร่วมกับโปรแกรม Interface เช่น SCADA หรือ HMI

บริษัทฯ เริ่มต้นจากการรับคอนเซ็ปท์การทำงานของกระบวนการว่าต้องการควบคุมอะไร, วัดค่าอะไร หรือ ต้องการแสดงผลของอุปกรณ์หรือสัญญาณอะไร จากนั้นก็สำรวจว่าระบบต้องการอุปกรณ์ Instruments ชนิดไหนบ้าง เพื่อมากำหนด DI, DO, AI, AO ต่อไป จากนั้นจะทำการออกแบบระบบ Interface เพื่อให้คนทำงานติดต่อกับระบบได้ และสุดท้ายจะทำ Programming และ Configulation ระบบเพื่อให้ใช้งานได้ต่อไป

ขอบข่ายงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ

ประกอบไปด้วย งานออกแบบและประกอบตู้จ่ายไฟหลัก (MDB) ตู้จ่ายไฟย่อย (DB) ตู้จ่ายไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ (MCC) ตู้จ่ายไฟฟฟ้าฉุกเฉิน (EMDB) ตู้ไฟฟ้าสำหรับงานโซนอันตราย (Explosion Proof Control Box), งานติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, งานติดตั้งสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงเข้า MDB และสายไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ต่างๆ รวมถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

บริษัทฯ เริ่มต้นจากการออกแบบและคำนวณโหลดใช้งานจริง เพื่อนำไปเลือกอุปกรณ์เพื่อประกอบตู้ อาทิ ACB, MCCB, MCB, Busbar, Power Meter, ATS, รวมไปถึงชุด Starter แบบต่าง เช่น DOL, Star-Delta, VSD เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์นั้นๆ, ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการคำนวณและเลือกขนาดสายไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับโหลด ป้องกันภาวะแรงดันตก กระแสเกิน ฯลฯ, ในส่วนของอุปกรณ์ที่เลือกใช้นั้น บริษัทฯ เลือกใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้ายี่ห้อที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับกันในสากล

ขอบข่ายงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่เป็นสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ

ประกอบไปด้วย งานผลิตถังสเตนเลส และ ถังเหล็ก เช่น Storage Tank 1 Cu.m - 5,000 Cu.m, ถังแรงดัน (Pressure Vessel), ถังให้ความร้อน/เย็น (Heating and Cooling Tank), ถังแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Tank), งานระบบท่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมไปปถึงงานติดตั้งต่อดับเพลิง, ท่อลม และ ท่อสารเคมี, งานโครงสร้างเหล็กทุกประเภท เช่น งาน Platform สำหรับติดตั้งเครื่องจักร, งาน Service Platform, งาน Walkway

บริษัทฯ ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบเริ่มต้นกระบวนการ จากแผ่น,เพลา นำมาผ่านกระบวนการ ตัด, เชื่อม, ดัดโค้ง, กลึง จนเป็นสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการผลิตได้เองทั้งหมด อีกทั้งยังรวมไปถึงมาตรฐานในการเลือกอุปกรณ์ที่มาประกอบเครื่องจักรนั้น เช่น Motor / Gear Motor / Bearing / Pulley / Seal และ อื่นๆ บริษัทฯ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และ มีใบรับรองมาตรฐานสากล ทุกอุปกรณ์ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผลิตจากบริษัทฯ จะได้มาตรฐานและใช้งานได้ดี