MISCIBLE: ISO/IEC 29110 4-1


Home

>

News And Update

>

MISCIBLE: ISO/IEC 29110 4-1

30 views

-

MISCIBLE: ISO/IEC 29110 4-1
บริษัทฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน ISO/IEC 29110 4-1 สำหรับผู้ประกอบการที่พัฒนาซอฟแวร์, ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ