MISCIBLE: ตรวความคืบหน้าโครงการ VCE.66_2


Home

>

News And Update

>

MISCIBLE: ตรวความคืบหน้าโครงการ VCE.66_2

93 views

-

MISCIBLE: ตรวความคืบหน้าโครงการ VCE.66_2

ผู้ทรงคุณวุติ/ผู้แทน จากกระทรวง อว. และ MTEC เข้าตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตสีน้ำขนาดเล็กกำลังการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง และ โครงการพัฒนาสร้างซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านเทคโนโลยีการผสมของเหลว ณ โรงงาน บริษัท​ มิสซิเบิล​ เทคโนโลยี​ จำกัด, ตำบล คลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การสนับสนับโครงการ VCE.66