HIGH VISCOSITY MIXER


Home

>

Fluid Mixing Work

>

HIGH VISCOSITY MIXER

240 views

-

HIGH VISCOSITY MIXER

เครื่องผสมกลุ่มงาน High Viscosity สำหรับถังแบบ Mobile Tank โดยส่วนใหญ่ใช้กับถังไม่เกิน 1,000L, ใบกวนประสิทธิภาพสูงสำหรับงาน High Viscosity แบบ Planetary คือ หมุนรอบตัวเอง และ หมุนรอบถังไปพร้อมกัน ทำให้ได้รับการผสม และ กวาด Product ด้านข้างถัง และ ก้นถังเข้ามาเพื่อการผสมด้วย, เครื่องผสมสามารถ ยกขึ้น และ ลง ด้วยกระบอกไฮดรอลิกส์, มีชุดฝาปิด ที่ออกแบบมาใช้งานกับระบบ Vacuum รวมทั้งมีอุปกรณ์สำคัญ ที่จำเป็นต้องใช้งานในระหว่างกระบวนการผลิต เช่น กระจก (ใช้กระจกทนความร้อนและทนแรงดัน), โคมไฟสำหรับส่อง เป็นต้น, ระบบต้นกำลัง ใช้ Gear Motor แรงบิดสูง พร้อมทั้งระบบโซ่ส่งกำลัง ไปยังเพลาใบกวน, ใบกวน 3 ประเภท คือ Paddle Type สำหรับการผสม, Butterfle Type สำหรับการผสมแบบ Planetary, และ แขนกวาดขอบและก้นถังแบบ Scraper, Mobile Tank ที่ใช้งานคู่กับเครื่อง ต้องมีการผลิตเป็นพิเศษ เพื่อให้ถังและชุดฝาของเครื่องประกบกันสนิท และ สามารถป้องกันอากาศเข้าไปในระบบ ขณะใช้งานระบบ vacuum

[Motor] : Gear Motor (High Torque Type) ใช้เป็นต้นกำลังของเครื่องจักร
[Reduce Speed-1]: ใช้ Chain and Spocket เพื่อส่งถ่ายกำลัง, ลดความเร็วรอบ และ ป้องกันความเสียหายจากการกระชากให้ชุด Gear Unit
[Reduce Speed-2] : Spur Gear Unit (Heavy Duty Type) ใช้เพื่อเพิ่มแรงบิดให้กับระบบ และ เปลี่ยนทิศทางการหมุนของใบกวน
[Coupling] : None
[Sealing] : Packing Seal for Shaft ป้องกันการรั่วตามแกนเพลา และ ป้องกันอากาศเมื่อใช้ระบบ Vacuum
[Impeller] : Butterfly Blade / Paddle Blade / Scraper
Blogs

-

Large Agitator and Mixing

Large Agitator เครื่องกวน (Agitator) สำหรับถังขนาดใหญ่ตั้งแต่ขนาด 20,000 - 200,000 ลิตร, ทั้งนี้กล่าวถึง Agitator ที่ติดตั้งแบบ Top Entry เราจะใช้เครื่องกวนขนาดใหญ่ในกระบวนการกวนเพื่อป้องกันการตกตะกอน, กระบวนการผสมระหว่างของเหลวกับของเหลว (ความหนืดต่ำ-กลาง), กระบวนการกวนเพื่อการถ่ายเทความร้อน, กระบวนการผสมแบบ Reaction ของ Slurry จำพวกแป้งมันสำปะหลัง หรือ กระบวนการ Saccharification Starch, Modify Starch เป็นต้น, เพื่อเพิ่ม Reynolds Number ให้กับกระบวนการสำหรับถังขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมี Buffle Plate ในถังด้วย, การกำหนดจำนวนชั้นใบสำคัญอย่างยิ่งกับค่า Pumping Capacity ที่คำนวณได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ออกแบบต้องควรระมัดระวัง,...ข้อควรระวังในการออกแบบเครื่องกวนสำหรับถังขนาดใหญ่อีกประการหนึ่ง คือ No. of Impellers Stage เนื่องจากจำนวนชั้นใบของใบกวนส่งผลกระทบต่อ Absorb Power และ ความเป็น Homogeneous และ เป็นสิ่งที่โปรแกรมคำนวณ Agitator ทุกโปรแกรมไม่ได้บอกไว้, อีกทั้งระยะห่างแต่ละ Stages มีผลอย่างมากต่อการส่งกระแสการไหลของใบกวนเพื่อการผสมที่ดี MECHANICAL DETAIL [1]. Types of Agitator : Top Entry Agitator [2]. Motor : IEC Standard [3]. Gear Motor Type : Parallel Shaft(Hollow)/Bevel Gear(Hollow) [4]. Flexible Coupling : None [5]. Located Bearing : On Gear Unit [6]. Floating Bearing : Spherical Roller Bearing [7]. Sealing : Stuffing Box Packing / Lip Seal [8]. Upper Shaft : Solid Shaft [9]. Shaft Coupling : Rigid Flange Coupling [10]. Lower Shaft : Solid Shaft / Hollow Shaft [11]. Impeller Types : 2,3,4,6 Blades Turbine / High Efficiency Impeller / Trapezoil Beam [12]. Hub : Parallel Key locating impeller / Clamping Hub with key [13]. Shaft Steady Bearing : At Bottom, Middle [14]. Material : Stainless Steel / Steel / Lining [15]. Option : None IMPELLER DESIGN [1]. เครื่องกวนสำหรับถังขนาดใหญ่ จะมีใบกวนหลายชั้นใบ (Muti Stages Impellers) สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องออกแบบการจัดเรียงองศาของชั้นใบ และ ความห่างแต่ละชั้นใบ ให้มีแรงพลศาสตร์ส่งถึงกัน ซึ่งเราจะคำนึงถึงกรณีของเหลวเต็มถังเป็นหลัก [2]. การออกแบบใบ (Blades) ต้องคำนึงถึงความคงที่ของ Velosity ตลอดทั้งความยาวใบเพื่อรักษา Flow Pattern ให้สม่ำเสมอ [3]. ออกแบบ Tip Speed (m/sec) ไม่ให้สูงมาก เพื่อป้องกัน Bending Moment ที่เกิดขึ้นกับ Shaft และ ลด Shaft Vibration [4]. ออกแบบหน้าตัดของใบ (Blades Width) และ มุมของใบ (Blades Angle) เพื่อลด Absorb Power แต่รักษา Pumping Capacity [5]. เลือกชนิดของใบที่มีพฤติกรรมใบเหมาะสำหรับของเหลวความหนืดต่ำ ถึง กลาง เท่านั้น APPLICATIONS [1]. กลุ่มอุตสาหกรรม Slurry เช่น ถังเก็บ CaCO3, แป้งมันสัมปะหลัง เป็นต้น ส่วนใหญ่จะใช้ Agitator เพื่อป้องกันการตกตะกอน หรือ กวนก่อนนำไปใช้งานใน Process Line [2]. กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปแป้งมันสัมปะหลัง หรือ โรงงานน้ำตาล เช่น Reaction Modify Starch, การย่อยแป้งเป็นกลูโคส [3]. กลุ่มอุตสาหกรรม Storage จาก Batch Mixing ใช้ผสม Finish Products ที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันใน Storage Tank ขนาดใหญ่ เช่น กาว Latex, Liquid Resin, Mill Base Paint เป็นต้น [4]. กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการรักษาคุณภาพของสินค้า หรือ รักษาอุณหภูมิของของเหลว เช่น น้ำมันพืช เป็นต้น

Next