LOW VOLTAGE ELECTRICAL


Home

>

Electrical Works

>

LOW VOLTAGE ELECTRICAL

242 views

-

บริษัทฯ รับงานออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ งานไฟฟ้าอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก, โดยวิศวกรที่ชำนาญงานระบบไฟฟ้าภาอุตสาหกรรมมากว่า 10 ปี ทั้งนี้เนื่องด้วย บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมด้วย จึงมีความเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และ มีการแก้ปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน

MDB : Main Distribution Board
คือตู้รับไฟฟ้าหลักจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำเข้ามาในระบบ แล้วกระจายออกไปยังส่วนควบคุมไฟฟ้าย่อยส่วนต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ อาคาร

MCC : Motor Control Center
คือ ตู้ย่อยซึ่งรับไฟฟ้ามาจาก MDB และ ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้ให้กับเครื่องจักรทุกชนิดที่ใช้มอเตอร์ ในโรงงานอุตสาหกรรม

INVERTER BOX :
คือ ตู้ย่อยของอุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่ใช้อินเวอร์เตอร์ในการควบคุม ซึ่งรับไฟฟ้ามาจาก MCC

EXPLOSION PROOF BOX :
คือ ตู้ย่อยที่ใช้ควบคุม อุปกรณ์และมอเตอร์ ที่อยู่หน้าเครื่องจักร ในกรณีที่โรงงานมีกระบวนการผลิตที่เป็นกลุ่มงาน Solvent Base

CABLE INSTALLATION :
คือ งานติดตั้งสายไฟฟ้า ทั้งนี้บริษัทฯ แบ่งงานติดตั้งสายไฟฟ้าออกแบบ 2 ประเภท คือ การติดตั้งสายไฟฟ้าในกลุ่มงาน Water base และ กลุ่มงาน Solvent Base ซึ่งมี Detail การติดตั้ง และ การเลือกอุปกรณ์ใช้งานที่ต่างกันออกไป

 


Transfomer : 2500 kVA (5,000 Amp)

Transfomer : 2500 kVA (5,000 Amp)
Main Cable : FR-CV 6(3-500 sq.mm + 240 sq.mm)
CAP BANK : 12 x 70 kVAR
Main Busbar : 5000A-N50%-G25%
MCC-1 : 1250A
MCC-2 : 1600A
MCC-3 : 1000A
MCC-4 : 630A
MCC-5 : 400A
EMDB : 400A
 

MDB คือ อะไร

Main Distribution Board หรือ ตู้ MDB เป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก โดยหลักการทำงานของตู้ MDB คือเป็นด่านแรกในการรับไฟแรงดันต่ำจากการไฟฟ้าหรือหม้อเเปลงไฟฟ้าเเล้วจึงจ่ายไฟไปยังโหลดส่วนต่างๆ ของอาคาร เเละมีอุปกรณ์ตัดวงจร (circuit breaker) คอยตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมด 

ตู้ MDB ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก คือ

โครงตู้ (Enclosure)
มีหน้าที่ยึดอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าภายในให้เป็นระเบียบ และยังป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกได้รับอันตรายจากไฟฟ้าภายในตู้ MDB โดยโครงตู้ หรือ enclosure นี้ มักถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะตามขนาดพื้นที่การใช้งานจริง

บัสบาร์ (Busbar)
บัสบาร์เป็นโลหะตัวนําไฟฟ้าทำมาจากทองแดง หรือ ทองเหลือง หรือ อลูมิเนียม ซึ่งบัสบาร์ที่นิยมใช้ทั่วไปจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแบนและมีพื้นที่หน้าตัด ที่มีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่ำ มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนและแรงกระทำสูง มีความแข็งแรงทางกลสูงโดยเฉพาะด้านแรงดึง แรงอัด และแรงฉีก แต่ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ของวัสดุที่ใช้ในการผลิตบัสบาร์ ทำให้ยากต่อการตัด หรือ ดัด เพื่อประกอบเข้ากับโครงตู้ MDB

เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันด้านความปลอดภัย ในกรณีเกิดความผิดปกติของวงจรภายใน โดยมีหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินมากกว่ากำหนด หรือที่เรียกว่า (Overload)

เครื่องวัดไฟฟ้า (Meter)
เป็นเครื่องวัดค่าต่างๆ ในตู้ MDB เช่น โวลต์มิเตอร์ และแอมมิเตอร์ แต่หากตู้ MDB มีขนาดใหญ่จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการออกแบบ เช่น เพาเวอร์แฟคเตอร์ มิเตอร์, วัตต์มิเตอร์ หรือวาร์มิเตอร์ .Blogs

-

LOW VOLTAGE ELECTRICAL

บริษัทฯ รับงานออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ งานไฟฟ้าอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก, โดยวิศวกรที่ชำนาญงานระบบไฟฟ้าภาอุตสาหกรรมมากว่า 10 ปี ทั้งนี้เนื่องด้วย บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมด้วย จึงมีความเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และ มีการแก้ปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน MDB : Main Distribution Board คือตู้รับไฟฟ้าหลักจากหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำเข้ามาในระบบ แล้วกระจายออกไปยังส่วนควบคุมไฟฟ้าย่อยส่วนต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม หรือ อาคาร MCC : Motor Control Center คือ ตู้ย่อยซึ่งรับไฟฟ้ามาจาก MDB และ ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้ให้กับเครื่องจักรทุกชนิดที่ใช้มอเตอร์ ในโรงงานอุตสาหกรรม INVERTER BOX : คือ ตู้ย่อยของอุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่ใช้อินเวอร์เตอร์ในการควบคุม ซึ่งรับไฟฟ้ามาจาก MCC EXPLOSION PROOF BOX : คือ ตู้ย่อยที่ใช้ควบคุม อุปกรณ์และมอเตอร์ ที่อยู่หน้าเครื่องจักร ในกรณีที่โรงงานมีกระบวนการผลิตที่เป็นกลุ่มงาน Solvent Base CABLE INSTALLATION : คือ งานติดตั้งสายไฟฟ้า ทั้งนี้บริษัทฯ แบ่งงานติดตั้งสายไฟฟ้าออกแบบ 2 ประเภท คือ การติดตั้งสายไฟฟ้าในกลุ่มงาน Water base และ กลุ่มงาน Solvent Base ซึ่งมี Detail การติดตั้ง และ การเลือกอุปกรณ์ใช้งานที่ต่างกันออกไป

Next